Autor Tema: A - C  (Posjeta: 25984 vremena)

0 »lanova i 1 Gost pregledava ovu temu.

Offline Dominantus

  • Veteran foruma
  • ****
  • Postova: 11370
  • Dom,H,55,Zg
A - C
« u: Kolovoz 20, 2006, 00:20:29 prijepodne »
Kad sa prije nekog vremena poèeo pisati BDSM faq jednostavno je postalo nuzno da paralelno napravim i ovaj rjeènik.
 ----------------------------------------------------------------------------

 Izvor : Miller and Devon's Glossary in: Screw the Roses, Send Me the Thorns: The romance and sexual sorcery of sadomasochism (1995) (p.226-240).
 Modifikacija, prevod i dopune Dominantus


Copyright © https://bdsm-hrvatska.com All rights reserved. Zabranjena je upotreba teksta, fotografija, filmova, ilustracija i dokumenata. bez pismene dozvole.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                   

 

Age play РRole play vezan za razliku u godinama obièno tata / dijete, mama / dijete fantazije, poznato i kao : Infantilism].

 
Algolagnia – √ąin organizma kada pretvara bol u sexualno zadovoljstvo, Sinonim za sadomasochism (SM). [vidi  Sadism, sadist; Sadomasochism; Masochism, masochist].

 
Alternative sexuality – Sexualna orijentacija druga√®ija od ve√¶inom upra¬ĺnjavanog vaginalnog  odnosa (raznih varijacija) u monogamnoj heterosexualnoj vezi

 
Alternative lifestyle – Sexualne ¬ĺelje i njihovo prakticiranje na na√®in koji odudara od na√®ina na koji to gleda ve√¶ina.  (vidi  Alternative sexuality) a manjini je po¬ĺeljan ili neophodan.
Anal play РBilo koji sexualni ili fetish odnos koji ukljuèuje analnii kontakt. ( seks, fisting, vibrator.


 
                                                           

 
Anal training – Priprema analnog otvora za Anal play.
 
Anilingus – Analno oralni seks, plasti√®na vre√¶ica ili teku√¶ina za oralnu higijenu po¬ĺeljna.

Animal play - Role playing igra gdje partneri obostrano ¬ĺeljeno imaju uloge kao gospodar i kujica, poni, ili sli√¶no.

Asphyxiation play – Spre√®avanje protoka zraka ili krvi  ( gu¬Ļenje rukama, vre√¶icom ili sli√®no ) za vrijeme ili neposredno prije orgazma . OPASNO ne preporu√®a se 

 
BDSM – Nekad davno zvalo seSadomasochism (SM, S/M or S&M) i svatko tko je upra¬ĺnjavao bio je okarakteriziran kao lo¬Ļa ili bolesna osoba niti danas nije daleko  a to su zapravo  ljudi koje uzbu√įuje seks kao i sve druge samo na malo druga√®iji i neobi√®an , zamislite molim Vas J  Ljudi koji nisu u s/m- u malo su si dali truda, pisali i educirali druge pasad znamo da ima puno raznih struja ; Dominance and Submission (D&S, DS or D/s). Love Bondage (Love Bondage) and Bondage and Discipline (B&D). A BDSM je zbirno ime za alternativne na√®ine ljubavi i sexa.

   
Black lightning – Uobi√®ajeno ime za dugu vitku ¬Ļibu od fiberglasa ( kao vrhovi ¬Ļtapova za ribolov ) koja slu¬ĺi umjesto prave ¬Ļibe, tanje i opasnije mo¬ĺe ozlijediti i razrezati ko¬ĺu.

Black snake РTip bièa tankog i elastiènog od vrha do dna..
 
Bloodsport – naziv za aktivnosti prilikom kojih dolazi do ozljeda i  krvarenja. Mo¬ĺe biti bi√®evanje, ¬Ļibanje, probadanje iglama, branding itd. 


 
Body fluid monogamy, body fluid bonding – Prakticiranje izmejne tjelesnih teku√¶ina ( slina, sperma, sluz ) samo izme√įu dva partnera, bilo iz ideolo¬Ļkih bilo iz zdravstvenih razloga ( sigurnog sexa )

 
         

Bondage –        Bilo koja aktivnost √®iji je cilj djelomi√®na ikli kompletna restrikcija pokreta, ( lancima, u¬ĺetom ,lisicama…)

Bondage and discipline, B~D – Klasi√®na terminologija za sexualni odnos u kojem se osim Bondagea prakticira, obuka robova, tjelesno ka¬ĺnjavanje, i dominantno – submisivni role play

Bondage belt – Remen, obi√®no ko¬ĺnati sa metalnim ringom na sebi koji slu¬ĺi kao pomo√¶ za vrijeme bondage aktivnosti.

Bondage frame – Bilo koja naprava koja je napravljena da pomogne u bondage aktivnostima ili improvizirana stvar ( stol, stolica, vrata .. ) koju upotrebljavamo u te aktivnosti..

Bondage harness – Sklop ko¬ĺnatog ili najlonskog remenja koje slu¬ĺi : 1) ukra¬Ļavanju tijela ili  2) kao pomo√¶ u bondage aktivnostima.
 
Bottom – Osoba koja prakticira Sm ili BD i podvrgava se dobrovoljno bondage, training, role play, tjelesnom ka¬ĺnjavanju,itd.

Bottoming from the top – Izvorno termin koji se odnosi na TOP osobu koja dozvoljava BOTTOM osobi da vodi scenu, "bottoming from the top" to je postala dosta √®esta igra. Dominantna osoba koja u¬ĺiva davati naredbe submisivnoj a za to vrijeme je sama submisivna mo¬ĺe se zvati  submissive sadists. [
 
Bottom-space or sub-space – Tip erotsko promijenjene svijesti ( erotically altered consciousness (EAC) iidentificirano sa osje√¶ajem propadanja  u stanje podre√įenosti. Generalno, bottom- ili  sub-mo¬ĺe biti okarakterizirano smanjenim egom,  zna√®ajno smanjeno stanje spoznajne aktivnosti, ve√¶a ili potpuna predaja volje te nemogu√¶nost verbalnog protivljenja. To stanje je inicirano od strane dominantnog partnera koji postaje apsolutni fokus submisivnog partnera: Neki ka¬ĺu da je to lagani posthipnoti√®ki trans izazvan obostranom ¬ĺeljom i povjerenjem u tom stanju sub mo¬ĺe svr¬Ļiti bez fizi√®kih dodira vo√įena glasom doma. 
 
Brat – Oznaka za sub ilii botom koja u¬ĺiva izazivati doma i inicirati kazne. Ima ih raznih tipova od uobra¬ĺenog suba do do mazohista mudrija¬Ļa, pa √®ak i onih koji u biti ne ¬ĺele biti pokoreni ali ¬ĺele scenu kao takvu.

Brain fade – Stanje zbunjenosti i nemogu√¶nosti da se prepozna situacija u kojoj se momentalno nalazi a inicirana je od dominantnog partnera. Ovaj efekat obi√®no proizlazi iz dominacije psihe ( igra istina – la¬ĺ, ispitivanje zatvorenika itd.. ) ili  je u zavisnosti od ulaska ili propadanja u sub space

Breast bondage – Vezanje, lijepljenje trakom, lancima ili drugim sredstvima ¬ĺenskih prsiju, mo¬ĺe uklju√®iti i vezanje ili ¬Ļtipanje bradavica i stavljanje utega na njih..

Breath control – Kontrola diisanja od strane doma, pokrivanje ustiju ili nosnog otvora ( gas maskom, vre√¶icom, u¬ĺetom, rukama , itd

Body modification - The general term for practices that reshape or ornament the body for ritual, erotic, decorative, or fetish purposes. The practices commonly include tattooing, piercing, branding, cutting, and corsetry.
 
Boundaries - Usually refers to limits (which see) negotiated prior to SM play.

Branding  Paljenje ko¬ĺe raznim ornamentalnim oznakama specijalno ra√įenih za tu namjenu, ideja je potekla od ¬ĺigosanja goveda- Mo¬ĺe biti dio scene ili  modifikacije tijela od strane doma.
 
Buggywhip РKratki, èvrsti opleteni biè sa elastiènim rascijepljenim krajem.


 Butt plug  - (ili anal plug)  sexualna  igra√®ka  dizajnirana za umetanje u anus.
Sli√®na umjetnom penisu ( dildu ) ali kra√¶a  sa plosnatim pro¬Ļirenjem na zadnjem kraju koje spre√®ava ulazak u anus u protivnom da u√įe bila bi potrebna medicinska intervencija.

                                                       


Cage, bondage cage РCage je kavez , naravno dovoljno velik da u njega stane sub osoba, bondage je restrikcija pokreta u ovom sluèaju kavezom.
 
Cane – Tradicionalna ¬Ļiba -  vitka, flexibilna ili  elasti√®na ¬Ļiba od bambusa dr¬Ļke omotane ko¬ĺom. Moderne ¬Ļibe su od plastike ili fiberglasa.
 
Caning – ¬©ibanje - umjetnost upotrebe ¬Ļibe na stra¬ĺnjici ili drugim dijelovima tijela..
 
Cat or cat o' nine tails -  Ma√®ka ili ma√®ka s devet repova – pojam originalno uzet iz rje√®nika britanske mornarice ( bi√® kojim se bi√®evalo za kaznu ) sad je 'cat'  obi√®no referenca za sve bi√®eve s vi¬Ļe krajeva..
 
Catharsis – Katarza -√®i¬Ļ√¶enje od  grijeha ili emocija preko sm scene. Mo¬ĺe biti izazvano namjerno ili slu√®ajno.

CBT - Cock and ball torture. Tortura penisa i testisa od strane dominantne osobe pomo√¶u  raznih alata ( kva√®ica, utega, lanaca, stezaljki itd.

Checking-in – Provjera stanja submisivne osobe za vrijeme scene Specifi√®nim pitanjima tra¬ĺe se ¬Ļto odre√įeniji  odgovori , pitati samo ' jesi dobro ?' ponekad nije dovoljno. Potrebno je saznati za vrijeme odre√įenih scena dali je prisutan strah, nervoza, dali su granice izdr¬ĺljivosti pri kraju, zato treba na√¶i preciznija pitanja koja √¶e rezultirati  adekvatnim odgovorom. Mo¬ĺemo re√¶i da je ovo jedan dio sigurnosne mre¬ĺe postupaka u bdsm-u.

Cinching – 1) Biti opasan, obu√®en u odje√¶u sli√®nu korzetu  ali vi¬Ļe otvorenu. 2.) Bondage tehnika  za u√®vr¬Ļ√¶ivanje  npr. zglobova zajedno pomo√¶u alke rade√¶i jedan ili vi¬Ļe sigurnih √®vorova.

Clamp, clamping – Kva√®ice, ¬Ļtipaljke ili drugi priru√®ni alati za bradavice i grudi. Obi√®no se stavljaju na bradavice, grudi, penis, usmine  itd. naravno sve ovisi o ma¬Ļti. Obi√®no se dodaju mali utezi da se poja√®a efekat.

Clip vidi gore  Clamp, Clamping]
     

Clean – Sleng kod koji ozna√®ava potpuno ( √®istu ) zdravu osobu. [vidi  Code word]
 
Cock and ball torture or CBT РTortura penisa i testisa od strane dominantne osobe pomoæu kopèi, kvaèica, kaveza za penis, utega te drugih raznih alata.

Code word(s) – Kodni, sleng izrazi ili rije√®i upotrebljavaju se u otvorenoj konverzaciji ili oglasima  da bi istomi¬Ļljenicima pru¬ĺili informacije o svojim sexualnim ¬ĺeljama ili o√®ekivanjima koje ih zanimaju a na na√®in nerazumljiv ljudima van scene.

Collar, collared –  1) ogrlica oko vrata - simbol predaje i pripadanja sub osobe. Osoba s ogrlicom se smatra posjedovanom svojevoljno od svog dominantnog partnera.   2) ogrlica – dio bondage opreme koji  se nosi oko vrata.

Collar type -  1. Collar Of Consideration 2. Training Collar 3. Slave collar

Conditional compliance – Dogovorno  igranje SM scene i limitirana izmjena energije na jedan susret,  jednu no√¶, jedan vikend… [vidi  exchange levels]
 
Conditioning – Pojam kori¬Ļten u psihologiji ozna√®ava kreiranje psiholo¬Ļke veze izme√įu ¬ĺeljenog odgovora i stimulansa koji ga inicira.  U SM zajednici poznatije kao trening, trening roba ili suba pomi√®u klasi√®nih SM tehnika..
 
Condom – Prezervativ gumena navlaka za penis ili elasti√®na vre√¶ica za vaginu ( ¬ĺenski kondom ) slu¬ĺi za sigurniji seks, ¬Ļtiti od ve√¶ine zaraznih bolesti ali ne smatra se efektivnom za¬Ļtitom protiv Virusnih infekcija ( HPV, Herpes  [ vidi  Safer Seks – sigurniji sex]
 
Consensual – Suglasnost, pona¬Ļanje kojim se odobravaju i ¬ĺele sve aktivnosti od strana koje √¶e sudjelovati u njima. Jedinom pravom i istinitom suglasno¬Ļ√¶u smatra se ona kad su  svi  informirani i imaju znanje o mogu√¶im rizicima ..
 
Contrapolar stimulation "  Uh boli tako dobro !" – Tip fizi√®ke stimulacije koja izaziva osje√¶aj  ugode i boli istovremeno.
 
Corporal – Aktivnosti koje ozna√®avaju udaranje dijelova tijela jedne osobe od strane druge dolazi od tjelesnog ka¬ĺnjavanja. Tipi√®ne aktivnosti uklju√®uju spanking ¬Ļibanje, bi√®evanje, udaranje rukom ili drugim predmetima.

Counting -  Rritualno brojanje primljenih udaraca. Od suba se mo¬ĺe zahtijevati da zahvali za svaki udarac na neki odre√įeni na√®in, npr: ' jedan, hvala gospodine, dva , hvala gospodine' Tipi√®na sadisti√®ka praksa je da se udarci ponavljaju ako se pogrije¬Ļi u brojanju. Neki mazohisti nikada ne broje ispravno bez obzira koliko udaraca dobili.

 
Covenant of dominance and submission –  Duboko obvezuju√¶a simbiotska veza izme√įu dominantne i submisivne osobe.
]
 
Crossdressing – Transformacija u suprotni spol, odje√¶om, obu√¶om, ¬Ļminkanjem, pona¬Ļanjem.
 
Crucifixion – Bondage submisivne osobe na kri¬ĺu, ruke i noge vezane su za kri¬ĺ a ne prikucane √®avlima. Treba biti oprezan s podupiranjem tijela, osigurati normalan protok krvi i stalnu kontrolu osobe.
 
Cuff, cuffing –  Stavljanje lisica, obujmica, ili sli√®nih predmeta oko zglobova na rukama i nogama ( oprez sa lisicama mogu ozlijediti zglobove i oderati ko¬ĺu ).
 
Cutting – 1.  Narezivanje ko¬ĺe u smislu ¬ĺeljene modifikacije tijela, rituala ili scene od strane dom osobe.. Naj√®e¬Ļ√¶e se ¬ĺeli napraviti na ko¬ĺi znak sli√®an tetova¬ĺi, upotrebom no¬ĺa, skalpela, ili drugog predmeta radi se plitko rezanje ko¬ĺe koje se mo¬ĺe obojati bojom ta tetova¬ĺu ili pepelom od cigare ( ne cigarete ) koji se utrlja u svje¬ĺu ranicu. Obratiti pa¬ĺnju na medicinski sterilne uvjete. 2. namjerna o¬Ļte√¶enja ko¬ĺe od bi√¶a, ¬Ļibe, raznih alata ili slu√®ajne povrede od lisica, raznih vezanja ili drugih nepravilno provedenih aktivnosti. 3. Dubok osje√¶aj urezanosti nekih alata.

By Dominantus
« Zadnja izmjena: Kolovoz 01, 2022, 21:43:44 poslijepodne od Admin »